menu

Tuhaararhat & Hulilukaktun

Utupiri 14, 2016

Niqainnait niqittianguyut!

Kavamatkut Nunavunmi (GN) aulapkaqtitaita inuqarviit nunallaarmiullu aulapkaqtitainit niqainnaqnik niqhiuquyauvalliayut. Uuktuquyauhimayut hamani makpiraaqnit titiraqhimayut niqhiuqniarumik niqainnaqnik nunallaaqmiut aullaqtittihimayainit inuqarvingnilu.

Juuni 13, 2016

Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit tatja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga 2016-17-mun, ukununga havaktauyukhanun kiutjutikhat niqirhaqarnikkut Nunavunmi.

TATQIRHIU

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30