menu

Nunavunmi Niqikhaqaqanikkut Katimayiit ilauliqtun talvani Kaagungnainikkut Havainirmi

Pingatiut, Sitipiri 23, 2015

Talvuuna Kaagungnainikkut Havainirmi (Apitilirvik 21mi-25mun, 2015mi), Niqikharnik Katimaviangit Kanatami tapkuatlu Nunavut Niqikhaqaqanikkut Katimayiit aulatitihimaaqtun tamainun Kanaitiangit katimaqatigitquplugit ilituqhaiyaangat ihuaqhaidjutikharnik ayungnautigivaktainik kaaktunik Kanatami.


Tamna Katimayiingit ikayuutiginiaqtait nunalaangit hanaqidjutikharnik ihuaqhaiqyumiqtitiyaangat pidjutikharnik niqikhailiuqnaitumik tapkununga ihagiahuinaqtunik niqinik kinauyunun ayungnautihimaanginaqtunun kaaktunik. Katimayiit ihumagiluanginaqtun hivunikhagaalungnirmun hanaqidjutikharnik nunaqyuaptingnun qullirutikharnik ilituqhaiyaangat ayungnautigivaktaat niqailiuqnaitumik. Kihiani, Katimayiingit ilitaginiaqtun naituqaqtuq hanaqidjutikharnik talvani nunalaani qullirutiqaqtunik piqaqhimaagianganik.


Ikayuutigiyaangat uminga, Katimayiingit tunihimaaqniaqtun akhuqnaqtunik maniktaqvikharnik nunalaanun tamainun Nunavunmi talvuuna Havagvianganun Munarhiliqiyikkutigun. Talvuunattiaq, hulilukaarutikhangit ilauqaqtun hiingaiyaqhimayunun pukataqhangit, iningniit katimalutik niripkaiyukhat, inulramiit igayukharnik havaaqhangit, iningniit igayukharnik havaaqhangit, “piliuqlutik agitigilugitlu” niqiliuqtaingit havaaqhaq, hunavalungniklu.


Nunalaangit ihumagiyut piyaangat akhuqnaqtumik maniktaqvikharnik hivayagiaqaqtun aviktuqviangat inuuhiriliqiyiit havaaqharnik tutqikhaiyi talvani Havagviani Munarhiliqiyikkutni.

 

###


Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:


Ron Wassink
Ikayuktiuyuq Atanguyaq, Tuhaqtitiliqiyut Nunalaani Ilauqatigiihimaaqtuq
Munarhiliqiyikkut
867-975-5710
rwassink@gov.nu.ca

Jade Owen
Tuhaqtitiliqiyunik Ayuittiagiikhimayuq
Qatanngutiliqiyikkut
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca


Kerry McCluskey
Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqiyunik
Nunavut Tunngavikkut
867-975-4914
kmccluskey@tunngavik.com