menu

Katimaqatigiikhutik Katimayut

Aipiut, Jannuari 16, 2018

Katimaqatigiikhutik Katimayut

Ubluqtuhirvia 16mi-18mun

Nunavut Niqailiurnailiqiyut Katimayiingit aulatitiniaqtun Katimaqatigiikhutik Katimayukharnik Iqalungni

Ihumagiyauluarniaqtun nuutaangutitiyaangat Nunavut Niqailiurnailiqiyaangat Hanaqidjutikharnik Aulatitiyaangatlu Upalungairutikharnik

Qaritauyakkut titiraqlutin tboutilier@gov.nu.ca ihumaguvit iluayaangat talvani