menu

Aktilangit

Taimaa niqailliurnirmut pidjutigivakkaluaqhugu inungnut nunakyuami, ayuqhautigilluaqpagaat aanniartailinirmut pidjutikhaq Nunavunmiutanut. Amigaitilaangit niqailliuqtunut angikyuaqtut nunami. Inuit Aanniartailinirmut Naunaiyaidjutaa unnirhimayut naavyakhugu 70 pusat Inuit igluqaqtut Nunavunmi niqailliuqpaktut. Una avatquttugu 8-nik angitqiyauyuq nunakyuami pivaktainut ilanginnilu amigaitqiyani titiraqhimayuni niqailliuqnirmut naunaitkutainni nunaqaqqaaqhimayuni inugungni pivalliadjutiqaqtuni nunaqyuangani.
 

AKTILANGIT