menu

Havaakhat Nunallaamilu Hanaqidjutikhat


 

Ikayuqniaqtavut nunallaami uuktuutingit ihuaqhiutivaktut niqikhanut tahapkununga niqikhailliurluaqtunut kaaktunullu.


Nunallaami ilihaidjutikhat ikayuutit Nakuuyunut niqikhanut ayuqhaqluaqtunut inungnit nutaqqatut, aippaittut angayuqqaat, inirniqhaallu. Hakugikhidyuumidjutivaktut nunallaamiutanut, ilauyaaptingni piqatigiigutiptingnut ikayuqlugit ihariahuktut. Nunallaami hanaqidjutikhat ikayuutaukyuaqtut ikayuqhugit niqailliurnaittumik Nunavunmi, ilihimaliktakkullu taamna havagtauyakhanut pigumikku nunallaami ikayuqlugit kaaktut naittumi hivituniani. Nunallaami havaakhauyut ikayuqtauyakhat ukunuuna aghuukhimmaaqlutik pivikhanullu.
 

Hivunighangit:

5.1 Ihuaqhiyuumilugit hivumuuktitlugillu nakuuyunik niqikhanik havagpagainut nutaqqanut Nunavunmi.Ihuaqhiyuumilugit hivumuuktitlugillu nakuuyunik niqikhanik havagpagainut nutaqqanut Nunavunmi.
5.2 Ikayuqlugit nunallaami havaakhat pivagait ukullu akiliuhiakhimaittumik ikayuqtiuyut.
5.3 Upalungaiyaklugit tunilugillu ikayuutikhat pivikhallu nunallaami havaakhainut ikayuqlugit ihuaqtumik aulavagianginni auladjutikhanullu ihuaqtunut.
5.4

Kangikhipkaidjutigilugit aullaqtirutaanut atuqtauhimmaarutikhainullu nunallaami havagtauyakhanut ikayuutauyunut niqailliurnaittumik.