menu

Ilauyut

Coalition Members

Nunavunmi Niqiqhaqarnikkut Munaritjutikhaq Katutjiqatigiit ilaliutihimayuitlu kavamatkuni havagviit, Inuit Katitjutiqatigiit, kavamatkungittuni katutjiqatigiit, nanminiqaqtullu havaqatigiiktut ihuaghiyuumiutikhainik niqikhaqarnikkut Nunavunmi.

Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit hivullikpaamik katimayut uumani Immaktirvia 26, 2012 Iqalungni. Iluayut katimayuni havagtiit 7-nit havagviknit ukunani Nunavut Kavamanga ukuatlu hitamat Inuit katimayiinit. Ilauyunut ukunani Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit amigaikyuumiyut ukuatlu ilaupkaliqhugit:
 


Iluayut uumani Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit angmayuq kimutlikaak Nunavunmi katimayiinnit havagviinnilluunniit havaqatigiiktunut takuyumayaptingnut niqikhaqarnikkut Nunavunmi.