menu

Aktuutiniit

Impacts Photo

Tamaita Nunavunmi atuqhimayait pidjutingit niqailliurnirmut qanuqlikaak. Pidjutilluangit, niqailliurnirmut pidjutauvaktut inungmut aanniartailidjutinut inuuhittairnirmullu. Niqailliurnirmut angikliyuumidjutauvaktuq aanniarutikyuanut, pidjutauvaqhuni ihumaaluknirmut, ayuiqhallualimaikhutiklu. Niqailliurnirmut Nunavunmi piqaqhunilu angiyunik pidjutauyunik; taimaa niqailliurnirmut atuqpagait ilagiiktut nunallaallu, ihuirutauniaqtuq Nakuuyunut nuatqatigiigutikhanut, pitquhinut itquumayunik, maniliurutinut pivalliadjutikhanullu. Tamaita Nunavunmiut, tahapkuallu niqikhaqaqtuugaluat, pidjutauvaktullu nakuungittumik pidjutinginnut niqailliurnirmut.